دوشنبه , ژوئن 24 2024

خراسان جنوبی

خراسان جنوبی – South Khorasan

مختصری در مورد استان


آمار

تعداد شهرستان : 11

تعداد بخش : 28

تعداد دهستان : 66

تعداد شهر : 31

تعداد کل آبادی : 3571

تعداد خانوار سال 1395 : 223984

جمعیت سرشماری سال 1395 : 768898

جاذبه

جاذبه های گردشگری 128 مورد

تعداد هتل 58

همسایگی

از شمال با استان اردبیل

از غرب به اردبیل و زنجان

از شرق به آذربایجان غربی

از جنوب با کردستان

 


بیرجند


بشرویه


خوسف


درمیان


زیرکوه


سرایان


سربیشه


طبس


فردوس


قاینات


نهبندان