اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جویبار

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جویبار

 

آدرس : شهرستان جویبار – خیابان امام – خیابان شریعتی – جنب اداره دامپزشکی – اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جویبار

شماره تماس : ۴۲۵۴۲۳۵۰ – ۰۱۱

کد پستی : ۴۷۷۱۹۷۷۵۸۸

نمابر : ۴۲۵۳۱۳۳ – ۰۱۱

سایت :  

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.